Sateka projekt s.r.o.

statická kancelář
Informace

Sateka projekt s.r.o. se zabývá návrhem všech typů pozemních staveb a jejich částí. Provádíme statické výpočty všech druhů nosných konstrukcí, novostaveb i rekonstrukcí. Zpracováváme návrhy sanačních opatření starších objektů, zejména v oblasti sanací betonu a nadměrné vlhkosti zdiva.

V rámci rekonstrukcí a návrhů sanačních opatření nabízíme provedení stavebního průzkumu a vybraných zkoušek konstrukce, které jsou nezbytné pro správný návrh.

V případě, že k objektu neexistuje žádná výkresová dokumentace, provádíme zaměření stávajícího stavu a zakreslení (forma pasportizace).

Při realizaci navržených projektů nabízíme (a doporučujeme) provedení autorského dozoru.

Úzce spolupracujeme s odbornou prováděcí firmou Stado CZ, která se zabývá realizacemi sanací konstrukcí, a se specializovanou­ výrobní a distribuční firmou Sanax Group, která vyrábí a dodává speciální stavební materiály.

Při navrhování vždy vycházíme maximálně vstříc přáním investora, ale zároveň se snažíme o hospodárná řešení.

SLUŽBY

Statické posudky

Statické posudky

Statický výpočet s výkresovou částí nové či stávající konstrukce, je součástí projektové dokumentace stavby.

Návrhy sanačních opatření

Slouží ke stanovení způsobu opravy konstrukce, zejména při sanacích vlhkosti. Podkladem pro návrh je stavební průzkum a zkoušky konstrukce. Výstupem je technická zpráva a výkresová dokumentace.

Statické posudky

Konzultace, prohlídky

Návštěva stavby a konzultace daného problému. Součástí je hodnocení stávajícího stavu a případně stručný předběžný návrh řešení.

Statické posudky

Zkoušení konstrukcí

Provádíme destruktivní a nedestruktivní zkoušky betonu a zdiva za účelem určení mechanických vlastností a vlhkostního stavu konstrukce.

Statické posudky
Statické posudky

Autorský dozor

Slouží k zajištění provedení stavby v souladu s navrženým řešením.

Termín dodání návrhů či zkušebních protokolů je u projektů menšího rozsahu 5 pracovních dní.
U větších či složitějších projektů je termín dodání stanoven podle rozsahu.

CENÍK

Statický posudek od 5000 Kč (cena je závislá na rozsahu práce)
Návrh sanační opatření od 5000 Kč (cena je závislá na rozsahu práce)
Zaměření stávajícího stavu 500 Kč/hod.
Konzultace úvodní konzultace po telefonu či emailu je zdarma
Předběžný návrh řešení 1000 Kč
Prohlídka stavby 500 Kč/hod. včetně dopravy na místo
Autorský dozor stavby 500 Kč/hod. včetně dopravy na místo

Zkoušky konstrukce

Pevnost v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem 150 Kč/zkušební místo
Pevnost v tahu odtrhovou zkouškou 400 Kč/zkušební
Tloušťka zkarbonatované vrstvy betonu 100 Kč/zkušební místo
Vlhkost zdiva (destruktivně) 200 Kč/zkušební místo
Protokol o zkoušce 500 Kč/hod.

KONTAKT

+420 412 517 225
+420 605 050 676
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

KONTAKTUJTE NÁS